تومور مغزی بدخیم بطن چهارم مغز

جراحی مدولوبلاستوم، تومور مغزی بدخیم بطن چهارم مغز

شیرخوار دو ساله که به دلیل سردرد و استفراغ مکرر ارجاع شده بود با تشخیص تومور مغزی مدولوبلاستوم بطن چهارم در آی سی یو بستری گردید.


با توجه به هیدروسفالی (تجمع مایع مغزی نخاعی داخل جمجمه) و افزایش فشار مغز، ابتدا به کمک آندوسکوپ، راه جدیدی برای خارج شدن مایع تجمع یافته تعبیه شده و چند روز بعد عمل جراحی اصلی انجام گرفت. علیرغم تهاجم تومور به مخچه و سایر بافتهای اطراف بطن، تومور بطور کامل برداشته شد.
گزارش پاتولوژی مبنی بر “مدولوبلاستوم” به معنی نیاز به انجام شیمی درمانی است. گرچه تخلیه کامل تومور، پیش آگهی این بیماران را بطور قابل توجه بهتر میکند اما بدون شیمی درمانی، خطر عود تومور در فاصله زمانی کوتاه، بسیار زیاد است.
در حال حاضر شیرخوار حال عمومی خوبی دارد، حرکت دستها و پاها حفظ شده، راه میرود و بازی میکند. شیمی درمانی از هفته آینده آغاز خواهد شد…
#دکتر_طبیب_خویی
#جراح_مغز_اعصاب
#جراحی_مغز_اعصاب
#تومور_مغزی
#آندوسکوپی_مغز
#مدولوبلاستوم
Gross total resection of a large 4th ventricular mass (Medulloblastoma) following ETV (Endoscopic Third Ventriculostomy) in a 2 year-old infant.
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#brain_tumor
#neuroendoscopy
#medulloblastoma

5/5 - (1 امتیاز)