جراحی مننژیوم قاعده جمجمه + فیلم جراحی

مننژیوم قاعده جمجمه

خانم پنجاه و هفت ساله‌ای به دلیل ضعف در چهار اندام و عدم توانایی راه رفتن و استفاده از دستها که بطور پیشرونده در حال بدتر شدن بود با تشخیص تومور مغزی مننژیوم در قاعده جمجمه در قسمت فورامن مگنوم جهت جراحی تومور مغزی ارجاع شدند. تومور مغزی با ایجاد اثر فشاری قابل توجه روی ساقه مغز که محل عبور الیاف عصبی حرکتی اندامها و تنفس و قسمتی از اعصاب جمجمه‌ای است سبب ایجاد علائم شده بود. استفاده از مونیتورینگ عصبی حین عمل در این بیماران به کاهش خطر بروز عوارض جراحی مغز و اعصاب کمک شایانی به جراح تومور مغزی میکند و جراحی این بیمار نیز با موفقیت و با حفظ تمام عملکردهای عصبی ساقه مغز انجام گرفت.