درمان دارویی آدنوم هیپوفیز

درمان دارویی آدنوم هیپوفیز

آقای ۲۶ ساله که با ناباروری، ترشح شیر از سینه و تاری دید دوطرفه در اطراف میدان بینایی تحت بررسی قرار گرفته و پس از انجام ام آر آی و تشخیص آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما) جهت اقدامات تشخیصی و درمانی تکمیلی ارجاع شده بود.

دارودرمانی به مدت سه ماه سبب بهبود کامل بینایی، برطرف شدن اختلالات جنسی و ناباروری و همچنین کاهش چشمگیر سایز توده در آم آر آی و نرمال شدن آزمایشات هورمونی‌گردید. این درمان لازم است تا مدتی همچنان برای بیمار ادامه یابد