درمان قطعی دیسک گردن

درمان قطعی دیسک گردن

دیسک گردن

بین مهره‌های گردنی که هفت عدد هستند ماده ژلاتینی وجود دارد که دیسک گردن نامیده میشود. دیسک مانند باشلی است که باعث میشود حرکت مهره‌ها روی هم به نرمی انجام شود و فشار جمجمه را روی مهره‌ها توزیع میکند

درمان قطعی دیسک گردن

یک واقعیت تلخ وجود دارد؛ بافتهایی در بدن ما هستند که هرگز ترمیم کامل نمی شوند که از جمله آنها میتوان دیسک را نام برد که هیچ جایگزین تمام عیاری نیز برای آن یافت نشده. به این معنی که اگر در اثر شکل غلط زندگی، ورزش ناصحیح، ضربه یا هر دلیل دیگر دیسک گردن آسیب ببیند و بیرون بزند نباید انتظار داشت که به یک دیسک سالم تبدیل گردد. اما از سوی دیگر جای نگرانی زیادی هم نیست چراکه به هر حال با بالا رفتن سن دیسکها آسیب دیده و کم آب و خشک میشوند و میتوان با درمان صحیح و مراقبت از دیسک آسیب دیده در دوران جوانی آن را تا زمان پیری به شکلی نگه داشت که بی علامت بوده و به روند پیری طبیعی در دیسکهای دیگر شبیه شود.

درمان غیرجراحی دیسک گردن

اگر با درمانهای غیرجراحی دیسک بیرون زده کم کم جمع شود و به حالت نسبتا طبیعی درآید نباید فراموش کرد که این دیسک صدمه دیده و ممکن است ساده‌تر از افراد دیگر دوباره بیرون بزند. اگر با ورزشهای صحیح و شکل زندگی درست از گردن محافظت شود، دیسک صدمه دیده میتواند بدون درد یا علامت تا همیشه شما را همراهی کند.

درمان جراحی دیسک گردن

شرایط مشابه در مورد دیسک عمل شده هم وجود دارد. وقتی عمل جراحی دیسک گردن توسط جراح مغز و اعصاب انجام میشود عملا استرسی به ستون فقرات وارد شده و همانطور که ذکر شد دیسکهای مجاور راحت‌تر دچار آسیب میشوند. اما با مراقبت صحیح میتوان به شکلی زندگی کرد که گویی هیچ عملی انجام نشده و دیسکهای دیگر هم روند طبیعی خود را در طول عمر فرد داشته باشند.

باید به این نکته توجه داشت که پس از جراحی دیسک‌گردن، درمان خاتمه نیافته؛ مدتی فیزیوتراپی، آب درمانی، مراقبتهای جدی و بعد شروع یک ورزش مناسب دیسک گردن برای ادامه زندگی سالم بدون درد ضروری هستند.