فیلم جراحی تومور مغزی مننژیوم

فیلم جراحی تومور مغزی

خانم شصت و یک ساله با شکایت سردرد مزمن و اختلال در راه رفتن که به تدریج رو به بدتر شدن بود با تشخیص تومور مغزی ارجاع گردید.

در ام آر آی بیمار، تومور مغزی مننژیوم بسیار بزرگی در لوب پیشانی مغز مشاهده شد که با اثر فشاری زیاد روی عناصر عصبی و بطنها همراه بود و حتی به درجاتی باعث هیدروسفالی بیمار نیز شده بود. عمل جراحی تومور مغزی بیمار برای تخلیه کامل تومور مغزی با موفقیت انجام شد و در حال حاضر حال عمومی وی کاملا مناسب است.

در زیر میتوانید فیلمی از توضیحات دکتر طبیب خوئی قبل از جراحی و فیلم لحظه خروح تومور مغزی را مشاهده کنید