کلیپس آنوریسم بزرگ شریان مغزی قدامی راست

کلیپس آنوریسم

کلیپس آنوریسم مغزی بزرگ شریان مغزی قدامی راست در آقای جوان ۲۰ ساله که به دلیل سردرد مراجعه کرده و آنوریسم به قدری بزرگ بود که در سی تی اسکن ساده هم به راحتی دیده می‌شد.

بیمار تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت و حال بیمار بسیار مساعد است

3.5/5 - (2 امتیاز)