آرتروز گردن

آرتروز گردن

آرتروز گردن  ,با نزدیک شدن به انتهای روز دوباره درد در گردن و کمر وی باز میگردد و با تمام شدن ساعت کاری خود را به منزل میرساند تا کمی استراحت کند و از درد رها شود. گرچه آهسته روند آهسته ای دارد ولی تاثیر بالا رفتن سن را در ستون فقرات خود احساس میکند؛ اکنون نسبت به چند ماه پیش زودتر خسته میشود و مدت زمانی که میتواند بدون درد بایستد یا راه برود کمتر شده. اگر در انجام کارهای داخل یا خارج منزل کمی زیاده روی کند، اثراتش به صورت درد و سوزش در ستون فقرات تا چند روز باقی میماند. اخیراً بعد از چند دقیقه پیاده روی احساس میکند دردی در ساقهای پا ایجاد میگردد و بعد هم سوزش پا و درد کمر و در نهایت احساس ضعف و خستگی در پاها او را از ادامه مسیر باز میدارد مگر آنکه چند دقیقه ای را در کناری استراحت کند یا روی پله ای بنشیند و خود را به جلو خم کند تا درد کمتر گردد دوباره راه بیفتد. قدرت دستها کمتر شده و حتی گاهی در انجام بعضی کارهای ظریف مثل نوشتن یا باز و بسته کردن دکمه های لباس دچار مشکل میشود.


ستون فقرات هم مانند سایر نقاط بدن با افزایش سن دچار کهولت میشود، تحمل سالها وزن بدن و خم و راست شدن به ناچار خود را به صورت خشک شدن دیسکها، سفت شدن بافتهای نرم محافظت کننده از ستون فقرات و تخریب مفاصل بین مهره ها نشان میدهد. آنچه توصیف شد همان “آرتروز” است در ستون فقرات، مثل آرتروز زانو و بقیه مفاصل بدن. بین مهره ها نیز مفاصلی وجود دارد که با بالا رفتن سن و تحمل فشار به تدریج انعطاف پذیری خود را از دست میدهند و در اطرافشان زواید استخوانی ایجاد میشود، بوجود آمدن این زواید همراه با ضخیم و سخت شدن بافتهای اطراف مفصل به تدریج فضا را برای نخاع و رشته های عصبی تنگ میکند؛ چیزی که ما آن را “تنگی کانال نخاعی” مینامیم. فشار روی رشته های عصبی باعث ایجاد درد و در نهایت ضعف در راه رفتن یا انجام کارهای روزمره با دست ها میشود.
اولین گام در درمان آرتروز ستون فقرات و تنگی کانال نخاعی، استفاده از داروهایی است که التهاب را رشته های عصبی تحت فشار کم میکنند و علایم را تخفیف میدهند، اضافه شدن فیزیوتراپی و آب درمانی، درمان دارویی را تکمیل میکند. در صورت عدم موفقیت این درمان، گام بعدی تزریق داروهای ضد التهاب در اطراف رشته های عصبی تحت فشار است و در نهایت هم جراحی و باز کردن فضای اطراف نخاع میتواند علایم بیمار را بطور قابل توجهی کنترل کند و توانایی راه رفتن و انجام کارهای روزمره را بهبود بخشد.
گرچه آرتروز و فرسودگی به تدریج در تمام مفاصل ما از جمله ستون فقرات اتفاق می افتد ولی میتوان روند آن را کندتر کرد و شدت آن را کاهش داد. فشارهای غیر معمول و زیاد مثل بلند کردن مکرر اجسام سنگین بدون احتیاط، خمیدگی طولانی مدت در گردن و کمر در طول روز خصوصآ در محیط کار، ورزش نا صحیح که متاسفانه امروزه بطور شایع در جوانان مشاهده میشود و مواردی از این دست، پیری را در ستون فقرات تسریع میکند. برای محافظت از ستون فقرات خود، تغذیه مناسب داشته باشید، از سیگار دوری کنید، از صندلی مناسب در محیط کار و منزل استفاده کنید و ورزش صحیح را بخشی از زندگی روزمره خود قرار دهید.

3.7/5 - (15 امتیاز)