جراحی تومور مغزی مننژیوم بسیار بزرگ

تومور مغزی مننژیوم بسیار بزرگ

خانم جوان، دانشجوی رشته پزشکی، با سابقه سردردهای شدید طی سالهای اخیر که هیچ گاه بررسی صحیح و کاملی نشده بود، دو هفته قبل با تاری دید به کلینیک مغز و اعصاب مراجعه کرد و در ام آر آی انجام شده، شایعترین تومور مغزی خوش خیم ، تومور مغزی مننژیوم با ابعاد بسیار بزرگ تشخیص داده شد.


این تومور مغزی از پرده های اطراف مغز در هر نقطه‌ای از جدار جمجمه منشا گرفته و به تدریج بزرگ میشود و با توجه به رشد کند، بدون ایجاد علائم جدی، به تدریج مغز را داخل محفظه جمجمه به کنار می راند.


در مواردی مثل این بیمار، تومور به ابعاد بسیار بزرگ میرسد و درصد قابل توجهی از جمجمه را اشغال میکند و جان بیمار را به خطر می اندازد بطوریکه امکان به تعویق انداختن جراحی تومور مغزی وجود ندارد.
گاهی متعجب میشویم که مغز ما انسانها چطور میتواند بدون اختلال در عملکرد، چنین فشاری را روی عناصر خود تحمل کند و تنها با درد به ما هشدار بدهد که مشکلی بوجود آمده.
در شب چهارشنبه آخر سال، به دور از صداهای بعضاً ناهنجار خیابانهای تهران، پس از ۸ ساعت جراحی طاقت فرسا و جدا کردن ضایعه از مغز تحت فشار و عروق متعدد مجاور توده، با توجه به اندازه بزرگ تومور مغزی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و علیرغم شدیدآ خونریز بودن تومور مغزی، با موفقیت و بدون عارضه‌ای بطور کامل خارج گردید.

خوشبختانه حال بیمار بسیار خوب است و خدا را شکر که به قولی که به همکار آینده ام دادم عمل کردم؛ قول دادم سعی کنم که به یاری خدا بتواند تحویل سال نو را در خانه و در کنار خانواده جشن بگیرد