تومور نخاع بسیار بزرگ

تومور-نخاع-

آقای جوان ۲۴ ساله که بطور پیشرونده دچار ضعف دستها و با شدت بیشتر پاها شده بود، به دلیل تاخیر در مراجعه، وقتی بیماریش تشخیص داده شد که راه رفتن و انجام کارهای روزمره با دستها مختل شده بود. وی با تشخیص تومور نخاع بسیار بزرگ که تا ۶ مهره گردنی و پشتی ادامه داشت جهت جراحی ارجاع گردید.


ابتدا قسمت پشتی ۶ مهره ستون فقرات یکجا برداشته شد و نخاع از پشت باز شده و تومور نخاع به طول ۸ سانتیمتر با دقت و ظرافت از بافت طبیعی جدا گردید و بطور کامل خارج شد. سپس با پلیت های تیتانیومی مهره‌ها دوباره باز سازی شدند. در ام آر آی بعد عمل اثری از توده مشاهده نمیشود و به این ترتیب نیازی به شیمی درمانی و رادیوتراپی نیست. در حال حاضر بیمار میتواند راه برود و روز به روز توانایی های دستها و پاهای وی بیشتر و بیشتر باز میگردد.
#دکتر_طبیب_خویی
#جراح_مغز_اعصاب
#جراحی_مغز_اعصاب
#جراح_ستون_فقرات
#تومور_نخاع

A 24 year-old man, referred due to progressive paraparesis and clumsiness in hands with a huge intramedullary spinal cord tumor.
After lobster tail laminectomy and midline myelotomy, enblock removal of a mass measured about 8 centimeters became possible with microdissection and finally laminoplasty performed using titanium plates. Postoperative MRI revealed total resection and so no adjuvant treatment is required. Now he can walk easily and hands function improved significantly…
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#spine_surgeon
#spinal_cord_tumor

2/5 - (1 امتیاز)