جراحی سکته مغزی در کودک ۲ ساله

سکته مغزی

کودک دو ساله‌ای بطور ناگهانی دچار فلج دست و پای سمت چپ میشود و به مرکز ما ارجاع میگردد.در سی تی اسکن شواهد سکته مغزی واضح بود و گرچه سکته مغزی در این سن بسیار نادر است و نیاز به بررسی دقیق علت آن دارد ولی زمان برای نجات کودک جان کودک کم بود چرا که منطقه دچار سکته به تدریج متورم میشد و با توجه به محدود بودن فضای داخل جمجمه به نواحی سالم مغز فشار وارد کرده و به آنها نیز آسیب میزد و در نهایت می‌توانست مرگبار باشد.


بیمار اورژانسی به اتاق عمل منتقل شد و قسمتی از جمجمه روی منطقه دچار سکته و ورم برداشته و در داخل شکم کودک قرار داده شد؛ به این ترتیب فضای بیشتری برای مغز فراهم و همین اقدام باعث نجات جان کودک گردید. بررسی های بعدی اختلال مادر زادی در قلب را نشان داد و کودک در مرکز دیگری تحت جراحی قلب قرار گرفت و خوشبختانه این اختلال هم درمان شد.
چند ماه بعد، در سه سالگی، در حالی که ورم مغز کاملا برطرف شده و قسمتی از مغز در ناحیه فاقد استخوان جمجمه در زیر پوست به بیرون برجسته بود، جراحی کرانیوپلاستی برای بازگرداندن استخوان از شکم در سر جای اولیه صورت گرفت و در نهایت کودک با حال عمومی خوب ترخیص شد.
گرچه هنوز دست و پای سمت چپ وی ضعیف است ولی از راه دور برای من دست تکان میدهد و بازی میکند.