جراحی شکستگی مهره کمری

شکستگی مهره کمری

خانم هفتاد و دو ساله‌ای در جریان زلزله کرمانشاه دچار زمین خوردن شده بود و با تشخیص شکستگی ستون فقرات و  شکستگی مهره کمری به مرکز ما ارجاع شد.

در تصویربرداری های انجام شده مشکوک شدیم که علت این شکستگی نمی تواند فقط زمین خوردن باشد ولی به هر حال با توجه به فشار قابل توجه روی نخاع و فلج پاها چاره‌ای جز عمل وجود نداشت.


بیمار تحت جراحی قرار گرفت، مهره شکسته بطور کامل برداشته شد و قسمت جلویی مهره با استخوان پیوندی جایگزین گردید و قسمتهای پشتی با پروتز های فلزی محکم شدند.
متاسفانه در زمان برداشتن مهره شکسته متوجه چیزی شدیم که قبل از عمل هم قابل انتظار بود، داخل مهره با تومور پر شده و در واقع علت شکستن آن سست شدن استخوان در اثر تخریب تومور بود، متاستاز توموری بدخیم با منشا قسمت دیگری از بدن.


خوشبختانه بعد از چند روز بیمار میتواند با کمک راه برود و از این به بعد لازم است به دنبال سرچشمه این تومور ستون فقرات در جای دیگری باشیم، توموری که به واسطه زلزله از خفا خارج شد