خانه بیماری های جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات" (صفحه 4)
تصويري پيدا نشد

تشنج

از تشنج و علت آن چه میدانید؟ بیماری صرع چیست؟ آنچه در ذهن همگان از تشنج وجود دارد ای...