جراحی آدنوم هیپوفیز از راه بینی

جراحی آدنوم هیپوفیز

آقای ۲۱ ساله با تشخیص تومور آدنوم هیپوفیز جهت درمان ارجاع شده بود. او از اختلال شدید بینایی به صورت پیشرونده در دو ماه اخیر و سردردهای مقاوم به درمان رنج میبرد. بررسیهای هورمونی طبیعی بود و در آم آر آی توده نسبتا بزرگ هیپوفیز که دچار خونریزی در داخل خود توده شده بود مشاهده گردید.

بیمار به صورت آندوسکوپیک از طریق بینی جراحی شد و ضایعه بطور کامل خارج گردید. به فاصله کوتاهی، بهبودی بینایی قابل توجه بود و بیمار به زندگی عادی بازگشت…
#دکتر_طبیب_خوئی

Endoscopic gross total removal of a nonfunctional pituitary adenoma with apoplexy in a 21 y.o. man who complained of rapidly progressive blurred vision and bitemporal visual field defect.

3.2/5 - (11 امتیاز)