جراح مغز و اعصاب،نگهدارنده سنگ و شیشه در کنار هم

جراح مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب همواره متخصصی متفاوت در پزشکی بوده و هست؛ زیرا هدف آن یا نجات مغز است، عضوی از بدن که گویی روح انسان را در خود جای داده؛ یا نخاع و اعصاب خارج شونده از آن که عناصر ارتباطی این مرکز کنترل با سایر اعضای بدن هستند.

تهاجم یک تومور مغزی به بافت لطیف و زیبای مغز یا نخاع، خونریزی داخل این عناصر حیاتی چه به صورت خودبخودی و چه در اثر ضربه، تحت فشار قرار گرفتن نخاع یا اعصاب نخاعی در اثر بیرون زدگی دیسک گردن یا دیسک کمر، شکستن حصار استخوانی مستحکم در اطراف مغز و نخاع، بهم ریختگی قوس های متعادل و حساب شده قسمتهای مختلف ستون فقرات و کنترل فعالیت بیش از حد سلولهای عصبی که سبب رخداد ترسناکی به نام تشنج یا صرع میشوند و بسیاری موارد دیگر، باعث ایجاد احساس نیاز به کمک فردی میشود که جراح مغز و اعصاب نام دارد. او کسی است که گاهی زیر بزرگنمایی میکروسکوپ جراحی، باید مراقب حرکت میلیمتری ابزارهای فلزی در دستش باشد و گاهی باید با خشونت تمام، مهره شکسته و جابجا شده را به محل خود بازگردانده و با پروتزهای فلزی زمخت آن را در جای خود ثابت کند. کنار هم قرار گرفتن لطافت بافت عصبی و سختی بافت استخوانی در جمجمه و ستون فقرات سبب آن شده که جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات، ظرافت و خشونت را همزمان در جراحی خود بکار برد.
هر بار که به سطح مغز نگاه میکنم و بافت زرد یا کرم رنگ مغز و شیارهای آن و شریانها و وریدهای سطح مغز و مایع مغزی نخاعی که به صورت منظم مثل موج دریا به سطح مغز خورده و شستشویش میدهد را میبینم، سنگینی مسئولیتی که بر دوشم قرار گرفته را حس میکنم. تمام سطح مغز یک رنگ دارد اما هر نقطه آن عملکردی متفاوت؛ گاهی میدانم و گاهی هیچ کس نمیداند که قسمتی از مغز که باید باز شود و از تومور جدا گردد چه نقشی در زندگی بیمار دارد. کار این قسمت ممکن است حرکت دست و پا باشد یا صحبت، با آن صدای عزیزانش را میشوند یا دنیای اطرافمان را میبیند، دست عشق خود را با این قسمت حس میکند و یا خاطرات شیرین و تلخش را به یاد می‌آورد، تفکر درباره آینده را با این شیار مغزش انجام میدهد یا کنترل رفتارش با دیگران کار این بخش است، برای نقاشی و نوشتن از این ناحیه استفاده میکند یا برای حفظ تعادل و هزاران هزار نقش دیگر. قطعا بردن ابزار به سمت این بافت مقدس، امری متعالی و پرمسئولیت خواهد بود…

3.3/5 - (3 امتیاز)